Groeien in verbinding

Wij zien jou

Wij sluiten aan op wie je bent en luisteren naar je verhaal. Wij geven ruimte aan wat je kunt ontwikkelen. Wij vullen niet in, maar luisteren zonder oordeel, waarderen jouw aandeel in het geheel.

Je doet er toe

Het Kindcentrum dat we zijn en willen worden, is als een goede vriend of vriendin, die naast je komt staan en met oprechte interesse informeert hoe het met je gaat, wat je bezig houdt en wat je nodig hebt. Geen opsmuk of franje, maar pure betrokkenheid en echte aandacht. Als jij je gezien en gehoord voelt, dan zijn wij blij. Samen vinden we de woorden die ons verder brengen, de positieve waardering die je sterker maakt.

Jij kiest

Wij herkennen je talent en geven je het vertrouwen dat je je eigen weg kan vinden. Soms met wat extra hulp, maar als het even kan zelfstandig. Je leert immers het meest spontaan in de ontdekking van nieuwe werelden, het verleggen van je eigen grenzen. Bij ons mag je experimenteren en fouten maken zolang je blijft leren. Wij geloven erin dat je vrijheid nodig hebt om je mogelijkheden te benutten. Jouw ontwikkeling ondersteunen we creatief en doelgericht, vanuit je eigen wijsheid.
Wij gaan op zoek naar nieuwe manieren om onderwijs in te richten, zien wat mogelijk is en gaan op reis om te verkennen hoe we verder kunnen ontwikkelen.

Denken en doen

Van jongs af aan nodigen we je uit om een volgende stap te zetten. Activeren we natuurlijke nieuwsgierigheid. In alles wat we doen, vragen we ons af of het voldoende inspirerend is, of het beweging brengt en ruimte creëert. Met bevlogenheid en optimisme verbinden we leerdoelen aan speelse activiteiten. We zeggen zelden ‘nee’ tegen een nieuw idee. Wakkeren het vuurtje van enthousiasme aan met een ondernemende en onderzoekende houding. De verwondering is nooit ver weg waar betekenisvol wordt geleerd.

Op Platijn word je elke dag uitgedaagd om te groeien, je grenzen tegen te komen en te verleggen, zodat je vol vertrouwen je talenten mag ontwikkelen en de wereld aan kan.

Betekenisvol leren

Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je de resultaten die je altijd hebt gehad. Daarom kiezen we er bewust voor om soms een ander pad in te slaan, om alternatieve routes uit te proberen. Immers als je alleen de gemakkelijke weg kiest, heb je weinig uitdaging en leer je minder. Die uitdaging hoeft niet meteen een reuzensprong te zijn, het mag ook een kabouterstap zijn. We zien wat een kind nodig heeft en sluiten daar zoveel mogelijk op aan. Kinderen ontdekken zo wat ze kunnen en blijven zich met plezier en verwondering ontwikkelen. Door elkaar te enthousiasmeren en nieuwe inzichten en ideeën te delen, laten we zien wat er mogelijk is en maken we de energie vrij voor gezamenlijke ontwikkeling.

Wij bedenken oplossingen, creëren wat er nog niet is en komen in actie om zaken voor elkaar te krijgen.

Je mag jezelf zijn

Kinderen worden gezien in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze kunnen worden. We helpen kinderen vertrouwen op te bouwen en eigenwaarde te versterken. We laten hen ervaren dat je kunt leren van fouten maken, laten hen zoeken naar elkaars kwaliteiten en ervaren hoe die elkaar kunnen aanvullen. Elk kind krijgt evenveel aandacht. Dankzij eigen leerlijnen - ieder met eigen doelen en middelen - kunnen kinderen ieder op hun eigen niveau ontwikkelen en tegelijk samen spelen en samenwerken. Ze ontdekken hun eigen grenzen, weten die voor zichzelf te bewaken en die van anderen te respecteren.

Vertrouwen in wat kinderen kunnen

Platijn brengt kinderen verder. Dat bewijzen we vanaf het eerste moment dat ouders hun kind aanmelden voor de opvang tot en met het uitzwaaien van onze leerlingen naar de brugklas. We complimenteren kinderen bij elk stapje vooruit en moedigen aan wat goed gaat. Daarbij kijken we naar het totale plaatje. We ondersteunen kinderen in de volle breedte in hun ontwikkeling. Aan het eind van groep 8 hebben ze het maximale uit zichzelf gehaald en hebben ze de bagage om dat daarna te blijven doen.

Goed voorbereid

We helpen kinderen om goede scores te behalen in de kernvakken taal, lezen en rekenen. Maar kinderen leren niet alleen door de leerstof die we aanbieden. Ze leren ook door met elkaar samen te werken in projectopdrachten en door zelf op pad te gaan en antwoorden te vinden op basis van een onderzoeksvraag. We zien waartoe kinderen in staat zijn als ze blij en vrij zijn, zelfbewust en zelfstandig. In een veilig pedagogisch klimaat en een rijke leeromgeving prikkelen we kinderen om onbevangen nieuwsgierig te zijn, om vragen te stellen. Wat er van nature is, brengen we tot bloei, zodat ze hun talenten zien en daar gebruik van maken. Dankzij onze aanpak bereiken we dat kinderen de vaardigheden en de houding ontwikkelen die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs. Kinderen kunnen kritisch nadenken en hun eigen mening vormen, ze zijn ondernemend, onderzoekend en enthousiast en durven te presenteren.

Wij maken dromen waar, omdat we zien wat kinderen kunnen worden.

Samenwerking? Vanzelfsprekend

Het verhaal van Kindcentrum Platijn schrijven we samen met collega’s, ouders en leerlingen en met partners in de wijk. Samen bouwen we aan de toekomst voor onze kinderen. Daarbij hebben we oog voor ieders achtergrond en behoeften. Kinderen worden uitgedaagd om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling en doen ervaringen op die ze van thuis uit niet meekrijgen. We halen de wereld de school binnen en gaan met de kinderen naar de wereld toe. Op Platijn helpen oudere kinderen geregeld jongere kinderen bij het uitvoeren van taken. Kinderen leren samenwerken en tegelijkertijd hun zelfstandigheid ontwikkelen. Ze leren voor zichzelf op te komen en met respect ruimte te geven aan anderen. We geven kinderen vertrouwen en een duidelijke structuur, zodat ze zich veilig voelen en weten waar ze aan toe zijn.

Kindcentrum Platijn, samen meer bereiken.