De toestroom van nieuwe leerlingen is groot. Hierdoor zijn we genoodzaakt om aannamebeleid te voeren. Wat dit inhoud is te lezen in dit document wat in samenwerking met de MR en het bestuur van Stichting best Onderwijs is opgesteld en vastgesteld. Bekijk het document.