Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Kindcentrumplan (voorheen schoolplan)

Het kindcentrumplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het kindcentrumplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In de linkerkolom van deze pagina is dit plan te vinden.

Kindcentrumgids (voorheen schoolgids)

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze kindcentrumgids. In de linkerkolom van deze pagina is dit plan te vinden.

Ondersteuningsprofiel (SOP)

In een zogenaamd Ondersteuningsprofiel staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze demoschool te downloaden.